Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 

50 % комисионна!
Повече подробности - тук.

 

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

Списание „Човешки ресурси”

на 25 години!

Брой 1/2017


 Брой 10/2016

  
  Брой 8/2016    Брой 9/2016

   
  Брой 6/2016       Брой 7/2016

   
 Брой 3-4/2016      Брой 5/2016


Брой 2/2016 

Брой 1/2016

Брой 10/2015

Брой 9/2015

Брой 7/2015

Брой 8/2015

altБрой 5/2015

 Брой 6/2015

altБрой 2/2015

 altБрой 3-4/2015

altБрой 10/2014

alt
Брой 1/2015 

Брой 8/2014Брой 8/2014

altБрой 9/2014 

altБрой 4/2014

altБрой 7/2014

altБрой 2/2014

alt
Брой 3/2014 

altБрой 10/2013

altБрой 1/2014 

altБрой 8/2013

altБрой 9/2013

alt
Брой 6/2013

altБрой 7/2013

alt
Брой 3/3013

altБрой 4-5/2013

alt
Брой 1/2013

alt
Брой 2/2013 

БРОЙ 1/2017

НАЦИОНАЛЕН ЗЛАТЕН ПРИЗ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ 2016 Г.

Вече тринадесета поредна година Национален златен приз „Човешки ресурси” се присъжда от Управителните съвети на Фондация “Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, „Национално сдружение на организациите за социални услуги” и редколегията на списание „Човешки ресурси”. Решенията се вземат въз основа на предварителни номинации по утвърдени критерии и се оценяват от компетентно жури.
По традиция и тази година официалната церемония по връчване на национален златен приз “Човешки ресурси” се съпътстваше от благотворителен бал – концерт в помощ на домовете за социални услуги с награден директор.
Целта на наградите е да се утвърди разбирането, че хората са най-ценният капитал,  да се насърчат добрите  практики в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси.
...

Академик д-р Ганчо Попов, издател и гл. редактор на списание „Човешки ресурси“, председател на УС на фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”

Уважаеми госпожи и господа, колеги и приятели, благодаря Ви, че уважихте поканата ни.
Добре дошли на 13-то издание на благотворителния бал-концерт с официална церемония по връчване на Национален златен приз „Човешки ресурси“, организиран от Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” и списание „Човешки ресурси“, които тази година имат юбилей.
Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” чества 15 годишен юбилей. С медийното партньорство на списание „Човешки ресурси“ фондацията е организатор на национални и международни научно-практически конференции по проблемите на човешките ресурси.
Списание „Човешки ресурси“, което има достоен 25 годишен юбилей, предлага на страниците си национални и международни добри практики и научни иновации. Списанието отпечатва докладите, изводите и препоръките от проведените конференции. Организатор е на дискусии, на кръгли маси по актуални проблеми на човешкия потенциал с препоръки към законодателната и изпълнителната власт.
Вече е традиция в първия брой на годината да се отразява церемонията по връчването на Националния златен приз , като се предлагат и добрите практики на призьорите.
...

ВОЙНАТА В БЪЛГАРСКАТА ИТ ИНДУСТРИЯСветослав Димов, CEO на DEV.BG

Нали знаете кой е най-тъжният виц в ИТ сектора в България:
Мъж среща две нинджи:
- Кои сте вие, бе?

- Ние сме Седемте самурая!

- Е, защо сте само двама?

- Няма кадри, човек!

„Няма кадри“ като че ли е нестихващият вопъл в ИТ индустрията. Говорим си много за иновациите, технологиите, продажбите – но това, което наистина ни тревожи, е липсата на опитни кадри.
Войната се води на 6 фронта
1. Обявите за работа

Докато пиша този текст в най-популярния сайт за обяви в България има 1832 обяви за разработка и поддръжка на софтуер. Каналът е изключително пренаситен. Общата тенденция е, че работи все по-слабо при търсене на опитни кадри и сравнително по-силно за специалисти в началото на кариерата си.
Учудващо е, че при толкова засилена конкуренция отделните работодатели правят сравнително малко усилия да се диференцират чрез своята обява. Използват се специфични за компанията цветови схеми и шаблони. Но ключът е съдържанието, а тук всички обяви си приличат и много рядко се изтъкват USPs (unique selling points) за съответния работодател.
...

8 ГРУБИ ГРЕШКИ В ОБЯВИТЕ ЗА РАБОТА

Владислав Цветанов, управляващ партньор в Академия за лидери

Няма качествени кандидати за работа“ е реплика, която чувам в 9 от 10 разговора с НR ръководители. Общоизвестни факти са, че населението на България намалява, че образованието не създава професионални качества у ученици и студенти и че много хора търсят реализация в чужбина. Това са обективни причини за по-трудния подбор на кадри. Но дали сме отстранили субективните – тези, които зависят от нас? И ако има такива субективни причини, имат ли те общ корен?
Подборът на кадри е широко обхватен процес. Ще анализираме само един елемент от него – обявата за работа. 
За целта проучих, по дата на публикуване, последните 75 обяви на агенции за подбор на персонал, платени по най-висока тарифа. Обявите са на агенции, а не на работодатели, заради допускането, че първите са професионалисти и имайки повече опит пишат по-качествени обяви за работа. Избрах само най-скъпо платените обяви с презумпцията, че агенциите влагат допълнителни усилия, когато плащат повече.
Критерии за оценка:
Обявата за работа може да бъде разглеждана като продажба на работна позиция. Продавачът (агенция за подбор) продава (спешно) тази позиция на Клиент (кандидат за работа). За успешна продажба е необходимо продавачът да задоволи потребностите на клиента като грабне и задържи вниманието му от началото на продажбения процес. Отличните обяви имат структура, съответстваща на принципите за успешна продажба.
...