Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 

Впечатляващ % комисионна!
Повече подробности - тук.

 

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

Списание „Човешки ресурси”

на 25 години!

Брой 6/2017

  
  Брой 4/2017
   
 Брой 5/2017 

  
 Брой 2/2017      Брой 3/2017

  Брой 10/2016    Брой 1/2017

  
  Брой 8/2016    Брой 9/2016

   
  Брой 6/2016       Брой 7/2016

   
 Брой 3-4/2016      Брой 5/2016


Брой 2/2016 

Брой 1/2016

Брой 10/2015

Брой 9/2015

Брой 7/2015

Брой 8/2015

altБрой 5/2015

 Брой 6/2015

altБрой 2/2015

 altБрой 3-4/2015

altБрой 10/2014

alt
Брой 1/2015 

Брой 8/2014Брой 8/2014

altБрой 9/2014 

altБрой 4/2014

altБрой 7/2014

altБрой 2/2014

alt
Брой 3/2014 

altБрой 10/2013

altБрой 1/2014 

altБрой 8/2013

altБрой 9/2013

alt
Брой 6/2013

altБрой 7/2013

alt
Брой 3/3013

altБрой 4-5/2013

alt
Брой 1/2013

alt
Брой 2/2013

 

БРОЙ 6/2017

МИСИЯ

ИСКАМ ДА ВЪЗРОДИМ БЪЛГАРИЯ В ИМЕТО НА НАШИТЕ ДЕЦА И ВНУЦИ
За един политик интересите на хората трябва да бъдат над всичко

Интервю с д-р Султанка Петрова – заместник министър на труда и социалната политика

Д-р Петрова, през последните няколко месеца показахте Вашата активна политическа позиция като заместник-министър на труда и социалната политика, а сега сте  лице и патрон на кампанията „Аз събуждам България”. Разкажете повече за тази кауза. Кой беше Вашият мотив да подкрепите кампанията?
Колкото повече млади хора има, които искат да живеят в страната и да развиват България, толкова по-добре. Това е и един от мотивите ми да подкрепя кампанията „Аз събуждам България”. Всички ние, цялото общество, имаме огромна нужда от събуждане, защото през всичките тези 27 години приемахме външни образци и външни модели на поведение. Лошите практики станаха приоритетни за нас. Кампанията „Аз  събуждам България” има за цел да събудим у нашите сънародници идеята за възраждането на нашите национални идеали и да съхраним културната ни идентичност. Страната ни има нужда от тази кампания - уверявам ви!
Освен това голямо значение има и фактът, че мисията и е в унисон с основните дейности на Министерство на труда и социалната политика. Ние трябва да задържим младите хора в България, да създадем отлични условия за тяхната реализация в родината им. Всеки млад човек може да бъде успешен тук, ако обединим бизнеса, държавата и неправителствения сектор.
За основателите на кампанията това е една мечта, но за мен е напълно осъществима реалност.  За това аз се чувствам длъжна и изключително отговорна да подкрепя кампанията  „Аз събуждам България”.

Какво точно представлява кампанията и в каква ще е нейната реализация?
Това е национална информационно-образователна кампания, чиято мисия е да събуди българския дух посредством силата на знанията и уменията и да насочи всеки един българин към действия  в посока подобряване на професионалното, личното, здравословното, емоционалното, а също така духовното и финансовото състояние. Иначе казано всички ние да започнем да  живеем в една по-добра и по-просперираща България. Кампанията е инициирана от млади и предприемчиви хора, които искат да  привлекат вниманието на младежите на възраст между 18 и 29 години и да го насочат към реалната към личностна промяна. Идеята това да стане като се акцентира върху неформалното образование и социалното предприемачество, финансите, здравето и личностното развитие. Всичко това се базира на информирания избор, който е в основата на всяко правилно решение.
...

ПАЗАР НА ТРУДА

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ, КОИТО ПРОПУСКАМЕ В КАРИЕРАТА

Марияна Боянова, директор Мениджмънт в Novi Global Bulgaria

Всеки човек, който търси работа, се оглежда за възможности да израстне финансово и йерархично. Възможностите за работа растат като брой, особено в столицата и областните градове – навлизат нови играчи на пазара, фирмите разширяват екипите си, добрите кадри са търсени от работодатели и агенции по подбор. Добрите специалисти в областта на информационните технологии вече дори не разглеждат всекидневно получаваните от тях директни предложения за работа, които често са средно по пет на седмица. Други не могат да се похвалят с толкова, но активно кандидатстват по обяви с различен характер, разчитайки, че могат да направят кариерен обрат в друга сфера. Възможностите са много и всеки търси още повече от тях.  Поради наличието на толкова динамичен работен пазар, обаче, често не се замисляме за онези възможности, които изпускаме.  И не се замисляме достатъчно в дадения момент, че всъщност те могат да се окажат решаващи за позицията ни в професионалния свят след 5 години. Ето някои от добрите кариерни пътеки, по които решаваме да НЕ поемем, поради една или друга причина.
...

ОТ ПЕРСОНАЛА ЗАВИСИ НЕ САМО ПЕЧАЛБАТА, НО И САМАТА ФИРМА

Оксана Лалова, управител на консултантска фирма „Евро Адвайзър“ ЕООД

Повече от десет години от своята кариера работих като експерт в областта на анализа и прогнозирането на трудовият пазар. Автор съм на редица  методики в тази област, които се използват в службите по заетостта. Обучавах пазарни анализатори. Освен това, от много години работя с работодатели от различни области на бизнеса и наблюдавам как се променят техните изисквания към персонала.
Забелязвам, че общите характеристики и тенденции на европейския трудов пазар през последните години са характерни и за България. Работната сила става все по-мобилна и има по-голяма готовност да се премести в друго населено масто и дори в друга държава. Работниците и служителите имат нагласата да придобиват допълнителна квалификация и умения, които не са получили по време на основното си обучение. С други думи, работната сила става по-гъвкава и има готовност да промени своите характеристики, за да отговаря на изискванията на работодателите.
От друга страна, за работодателите персоналът става все по-скъп ресурс, най-вече поради необходимостта да се поддържа конкурентно ниво на работната заплата и поради често ограничени финансови възможности за допълнително обучение на работното място. Това поражда предлагането на работни места, изискващи много разнообразни квалификации и опит от кандидатите.
...

МОТИВАЦИЯ

АКО ОБИЧАТЕ РАБОТАТА СИ, НЕ Я ПРЕТУПВАЙТЕ

Таня Илиева, бизнес консултант по Европейско финансиране

Често си задаваме въпросът: „Какви усилия бихме положили за това, което правим? Доколко сме мотивирани?”  Чували сме да казват: „Мотивацията е като чадър, под който стоят различни неща”.
Въпросът е: Как да развиваме и стимулираме вътрешната мотивация в хората? Защото външната мотивация може да е разрушителна.
Наградите, които се очаква да стимулират дадено поведение, не само, че не го стимулират, но имат и обратен ефект. След наградата човек често се демотивира.
Вътрешната мотивация е вродена!!! Правим неща с абсолютна любов и страст, без да очакваме възнаграждение за това.
Външната мотивация е нещо външно и тя е свързана с награди или наказания. Например, когато напиша реферат, тогава ще завърша семестъра. Аз го правя заради самото правене, защото трябва, а не защото искам или защото ми е полезно.
Във времето силата на външната мотивация отслабва и не може да има траен ефект от нея. Единственият начин да имаме траен ефект е да стимулираме и развиваме вътрешната мотивация.
Ако искате някой да не прави  нещо, най-сигурният начин е да го стимулирате външно. Ако се дават награди трябва непрекъснато да се поддържа наградата и да се увеличава, понеже човекът свиква с нея и претенциите стават по-големи. Същото важи и за наказанието. Човекът свиква с него и то вече не му въздейства. Ако наказанията се задълбочават прекрачваме границата с насилието. Ето защо външната мотивация е разрушителна за хората.
...

ЗДРАВИ В ОФИСА

ПОЗНАТО ЛИ Е ФЪН ШУЙ У НАС?

Елза Панайотова, фън шуй консултант

Фън Шуй е древно учение, базирано е на много опит от наблюдаването на природните закони, промените на енергиите в природата и целият този опит е систематизиран в изкуството Фън Шуй.
Целта е да имаме в домовете си и там, където работим много качествена жизнена енергия, която се нарича Ци.
Защото Ци захранва нас на енергийно ниво и повече Ци осигурява по-добро здраве, по-добро самочувствие, добри взаимоотношения, изобилие и всички други хубави неща в живота ни. Дали ще ги имаме в живота зависи не само от количеството и качеството на Ци около нас, но и от нас самите. Фън Шуй цели да осигури тази жизнена енергия, както и хармонията мужду пространството и хората в него.
Фън Шуй е и наука, и изкуство. Има теоретична база, а приложението на теорията изисква творчество, въображение и добра интуиция. Познато е в България, има много книги на пазара. Те дават някаква представа за Фън Шуй, но истинският дълбок Фън Шуй се изучава на професионални курсове и няма почти нищо общо с написаното в популярните книги.
...