Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 
50 % комисионна!
Повече подробности - тук.

---------------------------------

---------------------------------

Eдинственото у нас специализирано списание Ваш консултант по всички въпроси свързани с използването на европейските средства.

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

---------------------------------

Списание „Човешки ресурси”

на 25 години!

Проект PLEASE 
“Please Let Enjoy a Seniors Experience” (699512) 
по програма COSME (2014-2020)
 

По проект PLEASE са разработени учебни модули за екскурзоводи и туристи от третата възраст,
които биха искали сами да организират своето пътуване
Материалите са достъпни на следниясайт.
http://pleaseproject.eu/e-learning/ 
Регистрацията на сайтът ще Ви отнеме 2 минПриятнизанимания!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

За да изтеглите сборника кликнете върху изображението над този текст!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Брой 5/2016

   
  Брой 6/2016       Брой 7/2016

   
 Брой 3-4/2016      Брой 5/2016


Брой 2/2016 

Брой 1/2016

Брой 10/2015

Брой 9/2015

Брой 7/2015

Брой 8/2015

altБрой 5/2015

 Брой 6/2015

altБрой 2/2015

 altБрой 3-4/2015

altБрой 10/2014

alt
Брой 1/2015 

Брой 8/2014Брой 8/2014

altБрой 9/2014 

altБрой 4/2014

altБрой 7/2014

altБрой 2/2014

alt
Брой 3/2014 

altБрой 10/2013

altБрой 1/2014 

altБрой 8/2013

altБрой 9/2013

alt
Брой 6/2013

altБрой 7/2013

alt
Брой 3/3013

altБрой 4-5/2013

alt
Брой 1/2013

alt
Брой 2/2013 

БРОЙ 7/2016

ТЕМАТА НА БРОЯ:
HR ИНОВАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ


НОВ ПОДХОД КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ХОРАТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Професор Любомир Стефанов, доктор по икономика в Университет за национално и световно стопанство – София, катедра „Човешки ресурси и социална защита“

Идеята за разглеждането на проблемите, свързани с маркетинга на човешките ресурси възникна у мен след запознаването с книгата на Филип Котлър, Хермаван Картаджая и Айвън Сетиаван „Маркетинг 3.0. От продуктите към клиентите към човешкия дух“. Едно от основните прозрения на авторите на книгата е, че „служителите на една компания са нейните най-висши потребители“ 1, което ги води до логичния извод, че „маркетингът на ценностите, насочен към служителите, е толкова важен, колкото и маркетингът на мисията, насочен към потребителите“2. Изясняването на същността на маркетинга на човешките ресурси безспорно е свързано и с ролята на хората за съществуването и развитието на организациите – работодатели. Мисля, че вече едва ли има съмнение, че хората, работещи в дадена организация са ключовия фактор за нейното съществуване и просперитет, теза която се защитава и от може би най-авторитетния автор в областта на маркетинга – Филип Котлър в цитираната по-горе книга.
В този контекст, маркетингът на човешките ресурси може да се разглежда като инструмент за осигуряване и ефективно използване на най-важния ресурс за всеки работодател – хората, работещи в организацията.
...

ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРОИЗВОДСТВА

Проф. д-р инж. Димитър Дамянов, ТУ София
Доц.д-р Сийка Демирова, ТУ Варна


Проф. д-р инж. Димитър Дамянов

С навлизането в етапа на четвъртата техническа революция и повишаване на изискванията към квалификацията и уменията на фирмения персонал ще започне да се обръща и по-голямо внимание на технико-организационните аспекти на подготовката на кадри за интелигентните производства.
Целта е да се създаде „интелигентна фабрика“ (Smart Factory), която се характеризира с ефективното използване на ресурсите, ергономичен дизайн, гъвкавост  и интегрирането на клиенти и партньори в бизнеса в процесите с добавена стойност.
1. Етапи на изграждане на интелигентните производства
Етап на специализация: Във фирмите се използват високо автоматизираните (кибер–физични) системи, които подпомагат производствената дейност, като доминиращата роля все още е на специалистите.
Хибриден етап: Усилията са съсредоточени  върху мониторингът и контролните задачи на производството, които се изпълняват кооперативно и интерактивно, чрез технологии, свързани в мрежа с обекти и персонал. Изискванията към служителите се повишават, те трябва да са по-гъвкави, но запазват доминиращата си роля.
...

ПЕРСОНАЛЪТ – ТЯСНО МЯСТО НА РЕАЛНИЯ СЕКТОР


Доц. д-р Анастас Кехайов, управител на „Алфа Куолити България“ ЕООД – София

Проблемите с количеството и качеството на персонала някак много леко ги прехвърляме на демографската криза и на изоставащата от нуждите на бизнеса образователна система.
Но освен това е завъртян омагьосан кръг: повечето ни продукти са с ниска интелектуална компонента – това занижава изискванията към персонала – така персоналът закърнява – в резултат става невъзможно да се създават продукти с висок интелектуален компонент.
Цари и заблуда, че ниската цена на труда прави страната ни атрактивна за инвестиции в трудоемките сектори.
Това, видяно в далечина, е опасно приспивателно. Докато трудът е евтин, на бизнеса няма да му дойде отвътре да се сети да търси ефективност на персонала. А на неефективен персонал няма как да плащаш високо – и ето още един омагьосан кръг.
Най-циничните причини са в браншовия състав и хранителната среда на реалния сектор, които по-никакъв начин не стимулират към висока образованост и личностно израстване.
За браншовия състав на реалния сектор
Ние плуваме в розовата мъгла на ишлемето – и в леката индустрия, и в другите трудоемки браншове, стъпили на тясно профилиран, ниско квалифициран и евтино заплатен труд. Ишлеме има дори и в машиностроенето, електротехниката и електрониката. Вярно е, че там е по-висша форма – виртуално ишлеме. Ишлемеджийски е и моделът на производство на части за автомобилостроенето, както и на всяко друго производство, в което клиентът е собственик на техническото решение. Ишлемеджийски елемент внасят и обществените поръчки, както и всяка друга форма на подчинено изпълнение, защото там техническото задание се диктува от възложителя.
Под същия знаменател попада и нашата фалшива гордост – аутсорсингът при разработване на софтуер – и там сме подчинени изпълнители на чужди задания.
...

ЕКИПЪТ – ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЛИДЕРСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ


Доц. д-р Миглена Темелкова, координатор на Магистърска програма „Лидерство в глобална среда”, ръководител на Център за учебно-тренировъчни фирми,
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Четвъртата индустриална революция започна с очертаващи се динамични и непрекъснати промени на социалните, икономическите и политическите фактори. По данни от доклада Ascent Look Out на френския информационно-технологичен гигант Atos, промените от този тип ще са в основата на драматични бъдещи преструктурирания в близо 80% от световните корпорации.
Днес лидерският потенциал на организациите се определя от факторите, както на външната, така и на вътрешната среда. И докато тенденциите, налагани от външната среда определят стратегическите ориентири на икономическите субекти, то ефективността на вътрешната организационна среда допринася за резултатността на дефинираните вече стратегически параметри. Всичко това води до логичния извод, че е налице корелационна зависимост между възможностите на организацията да развие своя лидерски потенциал и/или да постигне лидерство в определен продуктов, пазарен, финансов или регионален аспект и динамиката в нейната вътрешно-фирмена среда, определяна приоритетно от екипното взаимодействие на нейните човешки ресурси.
Изследванията относно същността на екипното взаимодействие и прогнозите, свързани с тенденциите, които ще определят бъдещото развитие на икономическите субекти, налагат синтезирането на нов подход за управление на екипнато взаимодействие в организациите, в частност, и на вътрешно-организационната им работна среда, като цяло. Този подход следва да е дългосрочно ориентиран, да интегрира гъвкавата системна архитектура на съвременните организации с потребността от бърза и ефективна адаптивност на вътрешната им работна среда към изискванията и предизвикателствата на динамичните външни фактори, определяни все по-често от описаните вече глобални тенденции и процеси.
...