Вход* * *


Весела Коледа
и успешна
Нова година!

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 

Впечатляващ % комисионна!
Повече подробности - тук.

 

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

Актуално

JOBTIGER - КАКВО ПРЕДСТОИ ПРЕЗ 2019

„Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“
Успешен начин за привличане на високообразовани кадри в тежък пазар

https://national.careerdays.bg

„Национални дни на кариерата – Добра Кариера, Добър Живот“ е най-мащабният и утвърден форум за студентски стаж и кариера на територията на страната. Събитието се провежда в 8 академични града в България – София, Варна, Русе, Велико Търново, Габрово, Свищов, Бургас и Пловдив. Форумът предлага на младите специалисти непосредствен достъп до големите компании, а на работодателите – възможност да привлекат повече качествени млади служители. „Национални дни на кариерата“ е значимо за пазара на труда събитие. Добавената стойност за обществото е видима от статистиката, която показва, че през годините от него са стартирали над 40 000 кариери. През 2018 г. форумът разшири мащаба си и се проведе в осем града, което ясно показа нуждата от кариерни събития на територията на страната.
„Национални дни на кариерата“ всяка година се посещават от между 15 и 20 хиляди млади хора, като средно един на всеки шест посетители успешно започва работа или стаж. Това означава, че посещението на студентите и завършилите специалисти на форума им дава добър шанс за старт в кариерата и то в едни от най-добрите компании в страната.
Дати:
София: 12-13 март 2019 г.
Варна: 18 март 2019 г.
Бургас: 20 март 2019 г.
Русе: 25 март 2019 г.
Свищов: 27 март 2019 г.
Велико Търново: 1 април 2019 г.
Габрово: 3 април 2019 г.
Пловдив: 8 април 2019 г.

HR Industry
Професионалното изложение на HR Индустрията

https://2019.hrindustry.bg

HR Industry е уникално за HR бранша събитие, което събира над 550 гости и 50 изложители – български и международни компании, опериращи в сферата на подбора на персонал, одит на персонала, обучения, тренинги и тиймбилдинги, HR outsourcing, животозастраховане и здравно осигуряване, временна заетост, консултации и др. По време на изложението, тези компании имат възможност да представят своите услуги и да се срещнат с потенциални клиенти и бизнес партньори. А богатата семинарна програма ежегодно привлича все повече и повече професионалисти с интерес към новостите в бранша!
Дата: 7 февруари 2019

Виртуални дни на кариерата
Кариера на един клик разстояние

https://virtual.careerdays.bg

Единственото в България изцяло онлайн кариерно събитие ще Ви позволи лесно и бързо да се срещнете със стотици подходящи кандидати на едно място, по едно и също време, без да се налага да напускате офиса. Всяка компания изгражда свой виртуален кариерен щанд, където освен да публикува информация за дейността си и да добавя линкове към обяви за работа,  може да провежда и чат сесии с кандидати. А те могат да се включат от всяко място по света.
Дата: 16 май 2019 г.

Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг
Най-големият специализиран кариерен форум в сектора, който се провежда в три града, центрове на индустрията за България

https://it.careerdays.bg

Специализираният форум „Дни на кариерата: ИТ, Комуникации и Аутсорсинг“ се организира от JobTiger за десета поредна година. И през 2019 година събитието ще се проведе в София, Пловдив и Варна. Форумът дава възможност на студенти и млади специалисти, които търсят кариерно развитие в областта на информационните технологии, телекомуникациите и аутсорсинг индустрията, да се срещнат с компаниите лидери в секторите и да открият своето ново работно място или шанс за участие в стажантска програма.
Всяка година интересът на бизнеса расте пропорционално с нарастващия брой на посетителите на форума.
Дати:
София: 10 октомври 2019 г.
Пловдив: 14 октомври 2019 г.
Варна: 16 октомври 2019 г.

Дни на кариерата: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти
https://economy.careerdays.bg

Последното за годината кариерно събитие - „Дни на кариерата”: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти всяка година се превръща в пресечна точка на търсенията на хиляди млади хора и десетки утвърдени български и международни работодатели.
Събитието се провежда под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев – Ректор на УНСС и се организира от JobTiger съвместно с Междууниверситетския център за развитие на кариерата при УНСС и Студентски съвет при УНСС.
Дата: 28 Ноември 2019

------------------------------------------------------------------

Shell подкрепя техническото образование в България
Компанията откри в СУ модерна лаборатория за анализи

 

Shell и Софийски университет „Св. Климент Охридски“ откриха, първата по рода си, в Геолого-географския факултет лаборатория за рентгеново-флуоресцентен анализ и пещ за изготвяне на топилки от скали и минерали. Новата лаборатория ще позволява определянето на макрохимичния състав на скалите и съдържанието на някои редки елементи в тях, като създаването и стана възможно благодарение на дарение от Shell в размер на 75 000 евро. Този проект ще даде база на бъдещите геолози да получат по-детайлна картина за структурата на земните недра.
На събитието присъстваха заместник-ректорът проф. Ренета Божанкова, деканът на Геолого-географския факултет проф. Филип Мачев, г-жа Камелия Славейкова изпълнителен директор на Shell България ЕАД и г-н Баки Уяр, търговски директор на Shell Западно Черно море.
„С това дарение Shell демонстрира подкрепата си за техническото и инженерното образование в България. Новата лаборатория осигурява достъп до най-модерните технологии на бъдещите геолози от Геолого-географския факултет и ще подпомага тяхното развитие в учебния процес“,  коментира г-жа Камелия Славейкова, изпълнителен директор на Shell България.
През 2017 г. Shell финансира обновяването на две лаборатории в катедра „Електротехника“ в Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски" на същата стойност.

16.11.2018 г.

------------------------------------------------------------------

КАК СЕ ДВИЖИ КОЕФИЦИЕНТЪТ НА ЗАЕТОСТ ПРЕЗ 2018 г.

През третото тримесечие продължително безработни са 105.2 хиляди

Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 72.5%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г.  намалява с 0.3 процентни пункта, сочат данни на НСИ..
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години е 68.8%, като в сравнение със същото тримесечие на 2017 г. се увеличава с 0.3 процентни пункта.
Коефициентът на безработица е 5.0%, или с 0.8 процентни пункта по-нисък в сравнение с третото тримесечие на 2017 година.
Икономически неактивните лица на възраст 15 - 64 навършени години са       1 244.8 хил., или 27.5% от населението в същата възрастова група. От тях 78.8 хил., или
През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години е 3 205.3 хил., като 1 712.2 хил. са мъже и 1 493.2 хил. - жени. Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 53.3%, като при мъжете този дял е 59.4%, а при жените - 47.8%.
През третото тримесечие на 2018 г. 2 006.5 хил. души, или 62.6% от всички заети, работят в сектора на услугите, 974.1 хил. (30.4%) работят в индустрията и 224.7 хил. (7.0%) - в селското, горското и рибното стопанство.
От всички заети 3.6% (116.5 хил.) са работодатели, 7.3% (233.1 хил.) - самостоятелно заети лица (без наети), 88.3% (2 831.9 хил.) - наети лица, и 0.7% (23.9 хил.) - неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 150.3 хил. (75.9%) работят в частния сектор, а 681.7 хил. (24.1%) - в обществения.
С временна работа са 139.5 хил., или 4.9% от наетите лица.
През третото тримесечие на 2018 г. заетостта в отделните възрастови групи е следната:
Заетите лица на възраст 15 - 64 навършени години са 3 115.1 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 68.8% (72.6% за мъжете и 65.0% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 29 навършени години е 41.9% (47.2% за мъжете и 36.3% за жените).
Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 73.5%, съответно 77.6% за мъжете и 69.3% за жените. В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост (20 - 64 години) е по-висок с 0.5 процентни пункта, като увеличението при мъжете е с 0.7 процентни пункта, а при жените - с 0.3 процентни пункта.
Заетите лица на възраст 55 - 64 навършени години са 595.5 хил., или 61.7% от населението в същата възрастова група (66.5% от мъжете и 57.3% от жените). В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. коефициентът на заетост за населението на възраст 55 - 64 години се увеличава с 1.3 процентни пункта (с 2.0 процентни пункта при мъжете и с 0.6 процентни пункта при жените).
През третото тримесечие на 2018 г. броят на безработните лица е 168.3 хил., от които 97.2 хил. (57.7%) са мъже и 71.1 хил. (42.3%) - жени. Коефициентът на безработица е 5.0% и в сравнение с третото тримесечие на 2017 г. намалява с 0.8 процентни пункта. Коефициентът на безработица за мъжете е 5.4%, а за жените - 4.5%.
От всички безработни лица 13.7% са с висше образование, 49.2% - със средно, и 37.1% - с основно или по-ниско образование. Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.3% за висше образование, 4.3% за средно образование и 14.0% за основно и по-ниско образование.
През третото тримесечие на 2018 г. продължително безработни (от една или повече години) са 105.2 хил., или 62.5% от всички безработни лица. Коефициентът на продължителна безработица е 3.1% - 3.4% за мъжете и 2.8% за жените.
От общия брой на безработните лица 33.0 хил., или 19.6%, търсят първа работа.
През третото тримесечие на 2018 г. коефициентът на безработица за възрастовата група 15 - 29 навършени години е 8.2% - с 1.7 процентни пункта по-нисък в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. При мъжете коефициентът на безработица (15 - 29 навършени години) е 8.8%, а при жените - 7.2%, като за посочения период намалява съответно с 1.5 и 2.2 процентни пункта.

14.11.2018 г.

------------------------------------------------------------------

БЪЛГАРИЯ Е ДОМАКИН НА КОНГРЕСА НА СВЕТОВНИТЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Над 500 участници се очакват за форума на 15 и 16 ноември 2018 г. в София

 

На 15 и 16 ноември 2018 г. България ще бъде домакин на втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути, организиран от Световната организация по туризъм (СОТ) към ООН. Той ще се проведе в столичния „София хотел Балкан“.

Форумът в София ще приеме над 500 участници от България и други страни - министри и ръководители на туризма, представители на публичния и частния сектор в отрасъла и свързаните с него индустрии, международно признати експерти в областта на културата и опазването на културното наследство.

По време на дискусиите ще бъдат обсъдени общи инициативи за развитие на културно-историческия туризъм, както и мерки за опазване и популяризиране на материалното и духовното богатство на човечеството от древността до наши дни. Ще бъдат анализирани възможностите за развитие на туристически проекти, свързани с устойчивостта на културните маршрути и транснационалното сътрудничество за тяхното осъществяване. Сред основните теми ще бъдат също добрите практики като инициативата на СОТ „Западният път на коприната“.

В рамките на събитието Министерството на туризма организира и двудневно туристическо изложение в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (зона Ларгото), на което ще бъдат представени български традиционни продукти. То ще бъде открито на 15 ноември в 14:00 часа.
Първият конгрес на световните  цивилизации, организиран от Световната организация за туризъм, бе проведен също в България през ноември 2016 г.

14.11.2018 г.

------------------------------------------------------------------

КАК ДА “ИЗВИКАМЕ” УСПЕХА?
Познаваме ли силата на числата

Искате ли 2019 г. да бъде най-успешната и незабравима година за вас? Какво да се направи, наистина ли можете да подобрите финансовите си успехи. Отговор на тези и много други въпроси дава един наистина различен семинар на 18 декември 2018 г. в Интер Експо Център. Програмирайте личната си 2019 година за здраве, любов и просперитет с Милена Иванова ЕА и специалното участие на Паоло Борги Ханг – италианският ханг музикант известен в Италия и по света, като музикален терапевт. Пабло и Еа ще ви помогнат чрез специален терапевтичен сеанс и медитация да кодирате желаното за 2019 г.

Научете как числата могат да ви помогнат за да постигнете желаното през 2019 г. Как да превръщате най-големите трудности в здраве и успех. Как да се справяте с негативните обстоятелства. Как да постигнете повече увереност, любов и добри взаимоотношения.

Темите, които ще се дискутират са:
- Какво и как да направим, за да плануваме максимално добре  предстоящата 2019 г. така, че тя да бъде  успешна и благополучна за нас?
- Възможно ли е да постигнем всичко или има и предопределени събития? Закон за причинно следствената връзка. Пояснение на понятието съдба.
- Нумерологично тълкуване на записа и аспектите за 2019 г.
- Нумерологично тълкуване на месечните аспекти за 2019 г.
- Програмиране на 2019 г. и спазване на кармичната рамка.

14.11.2018 г.

------------------------------------------------------------------

ТУ СОФИЯ И КРИБ ПОДПИСАХА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Засилват връзката между образованието и бизнес

Ректорът на Технически университет-София чл. кор. проф. дтн инж. Георги Михов и председателят на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) Кирил Домусчиев подписаха Рамково споразумение за стратегическо сътрудничество. Целта на споразумението е да се засили връзката между образованието и бизнеса чрез повече съвместни проекти, които да намират реални решения на предизвикателствата както от страна на работодатели, така и от страна на висшето образование.

„Проблемите на висшето образование не са малко. Като започнем с това, че изпитваме недостиг от финансиране. Срещаме все по-големи трудности при осъвременяването на материалната база в университета. Усеща се и недостигът на кадри в секторите енергетика и машиностроене, които са изключително важни за България. За съжаление, интересът на кандидат-студентите към тези специалности е недостатъчен. Ето защо е изключително важно прякото участие на бизнеса в процеса на обучение на студентите. Това партньорство ще ни помогне съвместно да правим по-задълбочен анализ на процесите на пазара на труда, да осъвременяваме материалната база в университета и да адаптираме обучителните си програми в реално време според изискванията на компаниите за по-голяма ефективност на бъдещите им кадри“, заяви чл.-кор. проф. дтн Георги Михов, ректор на ТУ-София.

„Аз съм много съпричастен с ролята на Техническия университет - София, не само поради това, че съм завършил този университет и съм много доволен от образованието и от знанията, които съм получил и от всичко, което университетът ми е дал, за да мога да се реализирам.


По време на подписването Ректорът връчи на Кирил Домусчиев юбилеен медал на Технически университет-София

14.11.2018 г.

------------------------------------------------------------------

СВЕТОВНАТА СЕДМИЦА НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
За десета поредна година JA България е локален домакин на инициативата

Световната седмица на предприемачеството започна на 12 ноември в България с учебни прояви в цялата страна. Единадесетото издание на инициативата, която се домакинства у нас от Джуниър Ачийвмънт, включва повече от 170 събития в 64 населени места в страната. До неделя ще бъдат организирани иновационни лагери и открити уроци в цяла България, като се очаква 4800 ученици да се включат в инициативите.

„Радваме се, че за поредна година България се включва активно в Световната седмица на предприемачеството в много градове и села в цялата страна. За нас това е доказателство за нарастващия интерес учениците да се занимават с нещо практично, което ще подобри начина им на мислене и може да им отвори различни възможности. Обществото се развива с бързи темпове, средата се дигитализира и ние не знаем какви ще са професиите на бъдещето, но знаем какви умения ще се изискват и всички те могат да бъдат развити през развиване на предприемаческа нагласа.“каза Милена Стойчева, изпълнителен директор на JA България.

Сред събитията в страната, които ще се проведат през Световната седмица на предприемачеството са 44 иновационни лагери, 75 открити уроци и десетки други инициативи. Учениците, които ще се включат в иновационни лагери, ще работят над казус, свързан с младежката безработица, разработен и предоставен от JA.  

В световен мащаб през 2018 г. милиони млади хора по света ще вземат участие в инициативи, насърчаващи предприемаческо мислене и поведение, генерирайки нови идеи и търсейки нови пътища за развитие.
14.11.2018 г.

 ------------------------------------------------------------------

 НАРАСТВА ТЪРСЕНЕТО НА СЕЗОННИ РАБОТНИЦИ В ТУРИЗМА
Споразумението за квалификация на кадрите в бранша

 

 

Чрез споразумението за квалификация и преквалификация на кадрите в туризма ще гарантираме устойчивост в сектора. Това каза министърът на туризма Николина Ангелкова на брифинг след заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма. Споразумението между Министерството на труда и социалната политика и Министерството на туризма  отчита, че основен фактор за ръста и развитието на сектора са човешките ресурси и че е необходима държавна подкрепа за подготовката на по-качествена  и производителна работна сила, подчерта министър Ангелкова.

 По думите й водещата цел на двустранния документ е да насърчава предоставянето на обучения за придобиване на професионална квалификация, включително с обучение чрез работа, на заети и безработни лица съгласно заявените от работодателите потребности. В Агенцията по заетостта и поделенията й в страната ще се получават заявки за нуждите им от кадри в широк кръг професии в туризма. Пилотният проект, който  създадохме, предвижда регистрирани като безработни в Агенцията по заетостта лица да бъдат обучавани в държавното предприятие „Българо-германски център за професионално обучение“ в центровете му в Царево и Смолян.

Министър Ангелкова  посочи, че има недостиг на кадри както за летния, така и за зимния сезон. „Затова ни е важно да осигурим възможност за сезонно наемане на работници от трети страни като краткосрочна мярка.“

По време на заседанието на междуведомствения съвет министър Петков представи политиката на Министерството на труда и социалната политика за решаване на проблема с недостига на кадри в сферата на туризма и запозна представителите на бранша с инициираните от правителството законодателни промени за улесняване и ускоряване на процедурите за регистриране на работници от трети страни за сезонна заетост.

В резултат от тези мерки и от нарастващото търсене на сезонна работна ръка в туризма, през 2018 г. се отчита над два пъти ръст на регистрираните сезонни работници в туризма от страни извън ЕС. Към момента са регистрирани над  7800 сезонни работници от трети държави, като част от тях се възползват от процедурата да удължат и да получат разрешение за сезонна заетост до 9 месеца, каза министър Петков.
13.11.2018 г.

------------------------------------------------------------------

СРЕДНАТА БРУТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ Е 1135 лв.

Най-голям е спадът въвфинансовия сектор

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2018 г. намаляват с 36.9 хил., или с 1.6%, спрямо края на юни 2018 г., като достигат 2.32 милиона. Спрямо края на второто тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 14.8%, „Култура, спорт и развлечения“ - с 5.9%, и в „Добивна промишленост“ - с 2.3%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Строителство“ - с 1.9% и „Образование“ - с 1.6%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ - съответно 21.9 и 16.9%.
В края на септември 2018 г. в сравнение с края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 6.9 хил., или с 0.3%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Строителство“ - със 7.0 хил., „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4.2 хил., и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 2.6 хил., а най-голямо намаление - в „Преработваща промишленост“ - с 2.5 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително отново в икономическите дейности „Строителство“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - съответно с  5.7 и 5.0% , а най-голямо намаление е регистрирано в „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.4%.

Средната брутна месечна работна заплата за юли 2018 г. е 1 120 лв., за август - 1 095 лв., и за септември - 1 135 лева.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са „Финансови и застрахователни дейности“ - с 5.6%, и „Административни и спомагателни дейности“ и „Образование“ - по 2.5%.
13.11.2018 г.

------------------------------------------------------------------

„ДНИ НА КАРИЕРАТА” В УНСС

Среща на работодателите с младите хора

На 29 ноември 2018 г. в УНСС ще се проведе станалото традиционно изложение Дни на кариерата 2018 г. По време на събитието се провеждат редица срещи между търсещи работа и работодатели; Присъстват Фирми-работодатели от секторите икономика, финанси, човешки ресурси, маркетинг, обслужване на клиенти; Както и агенции за подбор на персонал, набиращи специалисти в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти;

Студенти, млади специалисти, търсещи кариерно развитие в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти получават пълна информация за възможностите за работа и кариерно израстване във фирмите, които участват в Дни на кариерата.

Организатори на форума са Job Tiger,  Междууниверситетски  център за развитие на кариерата на УНСС, Студентски съвет при УНСС.
13.11.2018 г.