Вход* * *


Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 

Впечатляващ % комисионна!
Повече подробности - тук.

 

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

Кариера в България

БЪЛГАРСКИТЕ МЛАДЕЖКИ ДЕЛЕГАТИ КЪМ ООН ТЪРСЯТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В БЪЛГАРИЯ

 

Това лято един от координаторите на „Български кариерен форум, Явор Гочев, беше избран за един от двамата Български младежки делегати към ООН. Заедно с Дилян Манолов те представляват българските младежи както на национално, така и на международно ниво. През октомври на Общото събрание на ООН в Ню Йорк те ще представят предизвикателствата, пред които са изправени младите хора у нас. Това е изключителна възможност за България да почерпи международен опит в тази област. 

------------------------------------------------------------------

Екипът на сдружение "Български кариерен форум" -
студенти в чужбина, на които мотото  е
"Разстоянието не е пречка пред желанието да вършиш нещо значимо за Родината"
 


Ангел Игнатов
Председател


Кристина Гошева
Координатор „Маркетинг и връзки с обществеността“ 


Кристиян Бегажев
Координатор „Корпоративни комуникации“ 


Теодора Везенкова
Координатор „Операции – Великобритания“ 


Елена Карагяурова
Координатор „Операции – Германия“

 Пламина Диманова Координатор „Операции – Германия“


Стефания Славчева
Член на съветническия борд


Явор Гочев

Член на съветническия борд

--------------------------------------------

Препоръките към бизнеса у нас от един будител

Дългогодишната преподавателката по български език и литература в БУ „Иван Станчов“ към Посолството на България в Лондон - Здравка Владова – Момчева

 

Ако българските работодатели наистина искат да привлекат млади българи, живели и образовани в чужбина, те трябва да бъдат в крак с времето, в което живеем. А то е изключително динамично, конкурентно и най-важното – отворено към хиляди други професионални избори за реализация. Нужни са честност и практическа гъвкавост, която да компенсира невъзможността с някаква друга привлекателна възможност. Например, ако заплатите, които българските фирми предлагат, не са конкурентноспособни на западния стандарт, но все пак осигуряват прилично съществуване на специалистите, решили да се върнат у дома, то нека работодателите да добавят екстри, които да бъдат по някакъв начин интересни и привлекателни за младите хора – екскурзии в различни дестинации на България, ваучери за пазаруване с някакво намаление в определени магазини, еднократни парични бонуси за най-изявените в бизнеса, безплатни квалификационни курсове за служителите и други от този род. От живота тук, във Великобритания, усвоих още една мъдрост, а именно:
Не е задължително да си постоянно материално жадуващ човек, но е важно, да имаш насреща си система, която да ти даде възможност да надграждаш себе си. 

--------------------------------------------

За ускорен репродуктивен и професионален демографски ръст*

Демографската катастрофа в Р България налага изпълнение на спешна програма за ускорен репродуктивен ръст. Ръст който още в следващите години да осигури на бизнеса, образованието, науката и държавната администрация свеж, младежки човешки потенциал със съвременни знания и хъс за работа в шестте региона на страната в съответствие с техните потребности.
Класическите методи за стимулиране на раждаемостта ще предложат на обществото млади хора за ВУЗ и работа едва след 15-25 години.
От тук, в духа на националната идентичност, изхода сега е в осигуряване за страната на млади българи в репродуктивна възраст.

1. Възпитание на учениците в родолюбие, патриотизъм и разкриване възможностите за добра реализация. Утвърждаване сред учащите се движението „Ще уча и работя в България“.
- Социологическо проучване на факторите, които възпитават в учениците родолюбие, уважение и привързаност към семейството, към възрастните хора.
- Организиране на срещи на ученици от 11 и 12 клас в шестте региона с представители на ВУЗ, за да им представят специалности към които бизнеса има интерес.
- Споделяне опита на млади българи учили и успешно реализирали се у нас.
- Срещи с бизнеса за разкриване на специалностите, които се търсят и възможностите за реализация по региони..

2. Място и роля на университетите за привличане на абитуриентите да кандидатстват в избрана специалност у нас.
Организиране на мащабни кампании по региони за предлагане на кандидат-студентите:
Специалности с възможности за учебна, изследователска и стажантска работа;
- Индивидуални програми за талантливи студенти;
- Контакти с бизнеса за предлагане на студентите на студентски стажове по специалности;.
- Възможност за участие в изследователски проекти на университета;
- Контакти с бизнеса по региони и препоръки за намиране на подходяща работа.
- Предлагане на безлихвени заеми за заплащане на семестриалните такси в университетите и за издръжка на студенти и докторанти.

3. Място и роля на бизнеса и университетите в реализиране на проекта „За ускорен репродуктивен и професионален демографски ръст“.
Активността на бизнеса за успеха на проекта е водеща:
- Бизнес и университети в дух на творчески дискусии по региони уточняват потребностите от специалности и професии за краткосрочен и дългосрочен период;
- В кандидат-студентските кампании по региони университетите, бизнеса, големите компании, работодателски и отраслеви организации разкриват възможностите за професионална реализация и кариера у нас;
- Бизнесът предлага стажове практики на студентите с перспектива за работа по специалността;
- В годината преди завършване, бизнеса да договори със студенти по региони които ще приеме на работа след завършване със стипендии, участие в конференции, разработване проекти и т.н.
- Създаване на организация за поддържане на контакти на младите специалисти с техните преподаватели от университета.

4. Организиране на срещи на бизнеса със студенти и учащи се в чужбина и на работещи там млади българи в страни, където е съсредоточен значителен контингент като Англия, Германия, Франция, Италия, Швейцария, Дания и др. Срещите ще бъдат не само в столицата а и в няколко града след проучване на съсредоточаването на българите по региони в тези страни.

5. Специално внимание към талантите абитуриенти – първенци на випуска и от участия в международни конкурси, олимпиади и т.н. да учат и работят в шестте региона на България.
- Проучване на техните мечти, намерения и начертана програма за професионална реализация;
- На тази основа разработване на конкретни практики за реализация у нас в избраната насока, в т.ч.: система от лични програми предложени от желаната специалност в университета; стипендия, участие в научни форуми; подкрепа за научни изследвания в желана област; студентски стажове във водещи компании в избраната област за реализация; активност на бизнеса за пред договорни срещи в последният курс на студента за постъпване на работа.

6. Мотивиране на млади етнически българи от чужбина да учат и работят в България.
Това ще се постигне:
- Като се дадат стипендии в наши университети на етнически българи най-вече от западните покрайнини, Бенат, Молдова, Украйна, Русия и др.;
- За целта е рационално разработване от държавната администрация, науката, образованието и бизнеса на краткосрочни прогнози за потребностите от специалисти по научни направления и специалности за шестте региона;
- ВУЗ да разкрият обучения по предложените специалности и предложат общежитие;
- Организиране на мащабна кампания сред етническите българи в тези страни за предлагане на стипендии в прогнозните специалности и работа в бизнеса, администрацията, науката и образованието след завършване, а така също предлагане на работа в шестте региона на България на специалисти с висше образование по определени от работодателските организации и Агенцията по заетостта специалности;
- При подписване на договор за стипендия с ВУЗ се подписва и договор с организацията заявила специалността за работа на трудов договор за 5 години;
- Стипендиите за етническите българи са осигуряват в договорени съотношения от държавата и организацията заявител.

Очакван резултат

1. Намаляване на напускащите България абитуриенти общо към 4-5 хиляди, със среден разход за родители и държава, от утробата на майката до завършване на средно образование за 1 човек към 45 000 лв., или общо 202 500 000 лв. За 40 години стаж те ще произведат НБВП за 2 700 000 000 лв. Очаква се да родят 5 500 деца.

2. Завръщане на млади българи, от новата емиграция в богатите страни за периода па проекта 2019-2021 г, към 1250. За тях са похарчени в България до завършване на средно образование по 45 000 лв. на човек или общо 56 250 000 лв. Неизмерим е ефекта, че в родината се завръщат млади хора завършили висше образование, а някои и работили.За образованието им в чужбина родители са похарчили средно за 1250 деца по 50 000 лв. или общо 62 500 000 лв. И което е също важно за 40 години стаж те ще произведат НБВП за 750 000 000 лв. в родината. А неоценимо по важно е, че 1250 млади българи ще създадат семейство и ще отгледат към 2000 деца

3. Привличане на абитуриенти от Покрайнините, Банат, Украйна, Молдова,  Русия и т.н. да завършат висше образование в България със стипендии за 10 месеца по 400 лв. а през летните два месеца ще работят в туризма. За периода 2019-2021 г. се очаква за бъдат приети към 1500 младежи със стипендии за 4 години по 400 лв. на месец или общо 24 000 000 лв. Подписва се договор за 5 години работа в България след завършване на висше образование.
Отглеждане и завършване на образование, родители и държава в посочените страни са похарчили за 1500 деца по 45 000 лв. или общо 67 500 000 лв.
Тези деца ще създадат у нас семейства и, очаква се да имат към 2500 деца.
А за 40 години трудов стаж ще произведат за родината 1 500 000 000 лв. НБВП.

4. Пристигане в България на дипломирани специалисти от покрайнините за професионална реализация у нас за периода 2019 – 2021 общо към 1500 човека със среден разход за родители и държава за завършване на висше образование по 80 000 лв. 120 000 000лв. За 40 години те ще създадат 1 500 000 000 лв. НБВП. Очаква се да имат към 2 000 деца.

Да обобщим очакваният ефект от:
- намаляване напускащите                                                       202 5000 000 лв.
- завръщане на млади българи                                                 118 750 000 лв.
- привличане от покрайнините
  на абитуриенти                                67 500 000 - 24 000 000 = 43 500 000 лв.
- дипломирани специалисти от покрайнините                       120 000 000 лв.
- или общо                                                                                 484 750 000 лв.
- задържане и привличане в Майка България на млади българи в репродуктивна възраст и с професионална компетентност 8750 човека
- очаква се да бъдат родени 11 500 деца
- производство на НБВП при 40 години трудов стаж общо от 5 750 000 000 лв.

 Разработил: Акад. д-р Ганчо Попов 0888 705 325; g.popov@einet.bg

* Запазени авторски права.