Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 

Впечатляващ % комисионна!
Повече подробности - тук.

 

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

Съдържание
Брой 3/2017

Община

Четири сезона в китно Чепеларe   2
Славка Чакърова, кмет на община Чепеларе

Себереализация

Как да оцелеем във време на промяна. Networking         6
Таня Илиева, консултант

Хедхънтинг

Подборът като избор              10
Марияна Боянова, управител  на „Нови Глобал България”

Старт в кариерата

Младите търсят летящ старт, признание,
стандарт
       12

Светослава Стоянова, мениджър връзки с обществеността, маркетинг и продажби в ДАБ

Включване на младите хора на трудовия пазар 15
Стоян Парашкевов, Директор д-я „АПИОУПЕВ“ община Свищов

Ти Lean ли си?

Стегнат бизнес по японски и по български         18
Стойне Василев, председател на УС на Българска асоциация на личните финансови консултанти

Демографска катастрофа 2017

Страната ни заслужава по-добро бъдеще              20
Доц. Геновева Михова, председател на Център за демографски изследвания и обучение

Геноцид

Старите умират, младите бягат от страната ни 23

Лидерство

Златен бик       25

Престиж

Златна мартеница     27

Здрави в офиса

Започнете деня с усмивка 28

Пътешествия

Мистериите на света – връх Кайлаш           30
Проф. д-р Александър Илиев