Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 

Впечатляващ % комисионна!
Повече подробности - тук.

 

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

За нас
25 години списание „Човешки ресурси”

Специализирано издание, което излиза в 10 броя годишно.  

Списание „Човешки ресурси” представя добри практики и насоки за практическо приложение на моделите за успешно управление на човешките ресурси, за поддържане на високо квалификационно равнище на персонала, прийоми за подобряване и развитие както на бизнес отношенията, така и на междуличностните отношения във фирмата или организацията.
 
Проблемната ориентираност на списанието се разкрива от рубриките обект на дискусия, а именно: стратегии и практики, образование и квалификация, атестация и кариера на служителите, бизнес психология, трудови правоотношения, дискусионен форум, консултантско бюро, информационен фокус и т.н.
 
Списание „Човешки ресурси” работи съвместно с НСОСУ (Национално сдружение на организациите за социални услуги).
 
Списание „Човешки ресурси” се издава от фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” с подкрепата на ЕТ „Персонал Консулт – Г. Попов”
 
Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” е неправителствена организация с обща цел да подпомага по-успешната реализация на човешките ресурси в България в съответствие с процеса на евроинтеграция.
 
Фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията” е инициатор и координатор на ежегодната награда Национален златен приз „Човешки ресурси”.
 
Фондацията организира обучения и различни събития в сферата на човешките ресурси с представители на централната и местната администрация, бизнеса и други заинтересовани страни. Тя издава и специализирана литература, свързана с човешките ресурси.